Ympäristö

Koko Euroopan yhtenäinen verkosto

Ympäristö

Ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä jatkuvan tehokkuuden parantamiseen kestävälle kehitykselle.

Kaikessa mitä teemme, korostamme ympäristöystävällisyyttä.

PDD on asettanut tavoitteeksi vähentää toiminnastaan aiheutuvia suhteellisia hiilidioksidipäästöjä 26% vuoteen 2020 mennessä. Haluamme tarjota kuljettamille tuotteille ympäristöystävällistä lisäarvoa, josta asiakkaamme voivat viestiä myös eteenpäin. Päästövähennys tavoitteemme jakaantuu toiminnoittain ja seuraamme jokaisen alatavoitteen toteutumista vuosittain. Maakuljetuksen suhteellisia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään. Aiomme mm. vähentää tyhjänä ajoa sekä parantaa yksiköiden täyttöastetta kappaletavarakuljetuksissa.

Sitoutuminen henkilöstöön

Koulutamme työntekijöjämme osaavimmiksi ja lisäämme heidän ympäristöasioiden tuntemustaan, jotta he voisivat hyödyntää sitä paremmin työssään. Pääsemme tavoitteeseen vain, jos meillä on motivoitunut ja osaava henkilöstö. Keskeisiä henkilöstöstrategiamme kulmakiviä ovat henkilöstön tyytyväisyys, kestävä henkilöstön kehittäminen sekä avoin ja reilu yrityskulttuuri. Myös lentorahti kuljetuksien suhteelliset hiilidioksidin päästövähennystavoitteet ovat 24% vuoteen 2020 mennessä ja teemme tiivistä yhteistyötä sopimuskumppaneiden kanssa. Kuljettajien taloudellisen ajotavan, tehokkaamman jakeluverkoston sekä uudemman kaluston avulla päästöjen vähennystä on jo tapahtunut 11%